Nova Softwares Partnerprogram

Nova Software erbjuder ett antal tjänster för export av data från Skola24. Det är ansvarig person hos respektive kund som väljer att ge en annan leverantör åtkomst till den data kunden har lagrad i Skola24. Detta sker genom att ett skriftligt godkännande mailas till kundansvarig säljare på Nova Software.

Innan en leverantör ges åtkomst till data från Skola24 behöver ett Samverkansavtal upprättas mellan leverantören och Nova Software. Under avtalets giltighetstid kan åtkomst ges till ytterligare kunders data under förutsättning att även de har skickat ett skriftligt godkännande till Nova Software.

I samband med avtalsskrivandet genomförs även en teknisk utbildning via webb eller på plats hos Nova Software i Falköping. Under utbildningen sker en genomgång av tjänsternas uppbyggnad, möjligheterna med tjänsterna och gällande servicetider.  

TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER

Lektionsexport
Tjänsten ger tillgång till lektionsinformation gällande elever, lärare och salar. Frågorna till tjänsten kan utformas för att ge svar på enskilda användares schema såväl som schemadata för en hel kommun/organisation.
 
Organisationsexport
Tjänsten ger organisationsdata kopplat till specifika användare i Skola24. Uppgifter som namn, e-postadress, skolans namn, roll i skolan och vilka grupper personen är kopplad till finns representerade i tjänsten.

Teknisk support
Teknisk support ingår för våra Partner Premium och kan även köpas till för leverantörer inom Partner Bas. Kontaktuppgifter för vår support finns att hämta på Nova Softwares webbplats.
 
Kontakt
Önskar du ytterligare information om Nova Softwares Partnerprogram skickar du ett mail med dina kontaktuppgifter till info@novasoftware.se